Мален Маленов

Психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши

 • Специализация: психотерапия и психоанализа с възрастни, юноши и деца
 • Тел: 0888835976
 • E-mail: malen.malenov@gmail.com
 • Адрес на практиката: София, ул. „Петър Парчевич“ 37, вх Б., партер
  (Консултации само с предварително записан час)
  Уебсайт: www.cpss.info

Malen Malenov
Psychoanalyst, Child and Adolescent Psychoanalyst

 • Profile: psychotherapy and psychoanalysis with adults, adolescents and children
 • Tel. +359 88 8835976
 • E-mail: malen.malenov@gmail.com
 • Office address: Sofia, 37 Petar Parchevich St, Ground floor
  (Consultation with appointment only)
  Website: www.cpss.info