д-р Светлозар Василев, PhD

Обучаващ психоаналитик, Член на комисията по обучението

Психотерапия и психоанализа при емоционални и междуличностни проблеми, както и при случаи на психиатрични разстройства.

  • Тел: 0888978369
  • E-mail: svetlozar.vassilev@gmail.com

Светлозар Василев завършва медицина през 1994. Специализира психиатрия в Медицински университет София и работи в Александровска болница до 1998 г. Асистент по психоаналитична терапия в Нов Български Университет от 1995 , където преподава и до днес.

Съучредител и управител на център „Аналитика” от 1998 г. с разнообразен опит в лечението на емоционални и психиатрични разстройства.  Дисертация в областта на епидемиологията на честите психични разстройства.

Дипломира се като психоаналитик през 2008 г., след което специализира в Холандия (2 г.) и Великобритания (6 г.). Директен член на Международната психоаналитична асоциация.  Участва в приложни и изследователски проекти в областта на клиничната психоанализа, супервизията и обучението.

Dr. Svetlozar Vassilev, PhD
Training Analyst, Member of the Training Committee

Psychotherapy and psychoanalysis in cases of emotional and interpersonal problems as well as in cases of psychiatric disorders.

  • Tel. +359 88 8978369
  • E-mail: svetlozar.vassilev@gmail.com