д-р Майя Младенова

Обучаващ психоаналитик

Предлага консултации, психоаналитична психотерапия и психоанализа за хора, които търсят себе си, искат да изучат и променят особеностите на своята личност, да преодолеят затрудненията, произтичащи от характера и представите им за себе си и другите и да развият отношението към себе си и към значимите хора в живота им.

Работи с хора, преживели загуба, с клиенти с тревожности и депресивни състояния, както и с клиенти с разстройство на личността.

  • Тел: 0878109933‬
  • E-mail: maya.mladenova@gmail.com
  • Адрес на практиката: Гр. София,  Център „Аналитика”, Ул. „Чаталджа” 17-19, партер

Д-р Майя Младенова е завършила медицина през 1994 г. и е специализирала психиатрия. През 2008 г. завършва специализацията си по психоанализа, а от 2009 е член на Международната психоаналитична асоциация.

От 1998г. е съучредител и работи като консултант в Център „Аналитика” –  психотерпевтичен център, който предлага психоаналитична психотарапия и психоанализа. Преподавател е в Нов Български Университет, където води курсове по структурно интервюиране и обектни отношения за студенти по клинична социална работа и води семинар по супервизия с преподавателите към програмата.

Изследователските й интереси са движени от въпроси като: Защо ние, хората сме станали такива, каквито сме, как се е случило това и можем ли да се променим, ако пожелаем? Как изграждаме и регулираме взаимоотношенията си с другите хора, защо много взаимоотношения остават повърхностни и какво е нужно, за да може едно отношение да се задълбочи и превърне в пълноценно? Какво движи нас, помагащите професионалисти в желанието ни да работим с други хора? Как изградените от нас организации, които се ангажират с помагане, правят това и какво стои на пътя им да бъдат по-успешни?

Dr. Maya Mladenova
Training Analyst

Offering consultation, psychoanalytical psychotherapy and psychoanalysis to individuals in the quest for themselves, willing to explore and modify the characteristics of their own personality, overcome obstacles, imposed by their character and ideas about themsevles and the others and those willing to develp their relationship with themselves and their important others.

Working with people who have suffered loss, anxieties and/or depressive states, as well as with clients with personality disorders.

  • Tel. ‭+359 87 8109933‬
  • E-mail: maya.mladenova@gmail.com
  • Office address: Sofia, Analytica Centre, 17-19 Chataldja St., Ground Floor