Мария Николова

Психоаналитик

  • Тел: 0887991670
  • E-mail: nikolova_maria_bg@yahoo.com
  • Адрес на практиката: Гр. София,  ул.” Любен Каравелов” №27, вх. Б

Психоаналитик. Работи с депресивни и тревожни състояния, емоционални и поведенчески проблеми, затруднения по повод преживяна загуба, травма, житейска криза и др.

Maria Nikolova
Psychoanalyst

  • Tel. +359 88 7991670
  • E-mail: nikolova_maria_bg@yahoo.com
  • Office address: Sofia,  27, Lyuben Karavelov St, Entr B

Psychoanalyst. Working with depression and anxiety states, emotional and behavioral problems and difficulties associated with loss, trauma, existential crisis, etc.