Красимир Таушанов

Обучаващ психоаналитик

 • Специализация: работа с деца и възрастни
 • Тел: 0898421543
 • E-mail: krtaouchanov@gmail.com
 • Адрес на практиката: София, бул.”Свети Наум“ №18 , 1-ви ет. (кв. Лозенец)
  (Консултации само с предварително записан час)

Krassimir Taouchanov
Training Analyst

 • Profile: working with children and parents
 • Tel. +359 89 8421543
 • E-mail: krtaouchanov@gmail.com
 • Office address: Sofia, 18 Sveti Naum Blvd, Floor 1 (Lozenetz Quarter)
  (Consultations with appointment only)