Управителни органи

Мандат 2022-2024
E-mail: psychoanalysis.bg@gmail.com

Мандат 2020-2022 г.
 • Светлозар Василев - Председател
 • Мален Маленов - Секретар
 • Никола Атанасов (починал м. ноември 2020 г.) - Ковчежник
 • Майя Младенова - Ковчежник
Мандат 2018-2020 г.
 • Димо Станчев - Председател
 • Светослав Савов - Секретар
 • Мария Николова - Ковчежник
Мандат 2016-2018 г.
 • Димо Станчев - Председател
 • Даниела Алексиева - Секретар
 • Валентина Лесенска - Ковчежник
Мандат 2014-2016 г.
 • Никола Атанасов - Председател
 • Майя Младенова - Секретар
 • Весела Христова - Ковчежник
Мандат 2012-2014 г.
 • Красимир Таушанов - Председател
 • Никола Атанасов - Секретар
 • Весела Христова - Ковчежник

Комисия по обучението
E-mail: bps.traincom@gmail.com

Етична комисия
E-mail: nikolova_maria_bg@yahoo.com

Комисия за научната програма и работа в общността
E-mail: bps.outreach@gmail.com

Работна група за уебсайта и електронните медии
E-mail: bps.outreach@gmail.com

Работна група в помощ на бежанците
E-mail: rada.naslednikova@gmail.com

Общото събрание е Върховен орган на БПО. Състои се от всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията.