Структура

Основните органи на Българското психоаналитично общество са:

Общо събрание

Общото събрание е Върховен орган на БПО. Състои се от всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията.

Управителен съвет

Управителният съвет е изпълнителен орган на БПО и има трима члена: председател, секретар и ковчежник.

Комисии

БПО назначава постоянни и временни комисии, които отговарят за различни сфери от неговата дейност:

  • Комисия по обучението
  • Комисия по научната дейност и работа в общността
  • Етична комисия