Контакти

Българско психоаналитично общество
ул. „Екзарх Йосиф“ № 85
София, 1000

E-mail: psychoanalysis.bg@gmail.com

Лица за контакт

Председател: Светлозар Василев
Тел: 0888978369, E-mail: svetlozar.vassilev@gmail.com

Секретар: Мален Маленов
Тел: 0888835976, E-mail: psychoanalysis.bg@gmail.com

Ковчежник: Майя Младенова
Тел: 0878109933, E-mail: maya.mladenova@gmail.com