Контакти

Сдружение„Българско психоаналитично общество“

ул. „Екзарх Йосиф“ № 85
София, 1000

E-mail: psychoanalysis.bg@gmail.com

Банкова сметка в лева – членски внос, абонаменти и такси обучение

Сдружение Българско психоаналитично общество
BG62FINV91501216145337
Банка: Първа инвестиционна банка
Банков код: FINVBGSF

Банкова сметка в лева – само за семинари!

Сдружение Българско психоаналитично общество
BG13FINV915010E0366751
Банка: Първа инвестиционна банка
Банков код: FINVBGSF

Лица за контакт