Често срещани митове за психоанализатаSome Widespread Myths About PsychoanalysisDes mythes fréquents sur la Psychanalyse

Психоанализата отнема твърде дълго време

Психоанализата е ненаучна

Психоанализата е отживяла времето си

Психоанализата се отнася само до миналото на човекаПсихоанализата отнема твърде дълго време

Психоанализата е ненаучна

Психоанализата е отживяла времето си

Психоанализата се отнася само до миналото на човекаПсихоанализата отнема твърде дълго време

Психоанализата е ненаучна

Психоанализата е отживяла времето си

Психоанализата се отнася само до миналото на човека