Работа в общността

Работата на БПО в общността цели да разпространява информация за дружеството и психоанализата от една страна чрез организиране на срещи със заинтересовани групи (професионалисти от сродни специалности, студенти и докторанти), а от друга – чрез организиране на мероприятия за популяризиране на психоанализата сред широката публика. През 2014 година започнахме да изнасяме теоретични и клинични семинари, посветени на съвременните психоаналитични разбирания и подходи в лечението на патологичните организации на личността.

ПРОГРАМА на аутрич събитията за 2020 г.

ТЕМА на годината: „Примитивни състояния на психиката“ 

  • 22-23.02.2020 г. – Представяния на членове на БПО по време на Х Конференция по психотерапия „Работа с липсващото“:
    • „Действието на несъзнаваното и несъзнаваното на действието – неотменимо присъствие на липсващото в терапевтичния процес. (Липсващото познание и познанието за липсващото при Едип цар и при Адам).“ Лекция на Димо Станчев
    • „Спецификата на психоанализата като психотерапевтичен метод. Обучението по психоанализа в България.“ Представяне на Никола Атанасов

Теми на събитията през 2019 г.

Теми на събитията през 2018 г.

  • Семинар на БПО „Предизвикателствата на първоначалното интервю в психоанализата“ (21.04.2018 г.)

Теми на събитията през 2017 г.

Теми на събитията през 2016 г.

1. Семинари на БПО:

2. Семинари с участие на външни лектори:

  • Семинар по детска и юношеска анализа с гост-лектор Антония Грималт. Тема: Децата в модерните семейства (16-18.09.2016 г.)

Теми на събитията за 2015 г:

Теми на събитията за 2014 г.:

В тези семинари психоаналитиците и кандидатите на БПО, както и гостуващи чуждестранни психоаналитици, се опитват да създадат задълбочена и клинично-актуална картина на най-често срещаните прояви на патологичното психично функциониране в наши дни, като го изведат от собствения си опит и от водещите клинични принципи и теоретични школи, които съжителстват в широкия дом на Международната психоаналитична асоциация.

Семинарите са предназначени за широка група професионалисти, работещи със сериозна клинична натовареност и проявяващи желание и любопитство да общуват активно и диалогично със съвременните психоаналитични идеи и практика. Разглеждаме семинарите като среда за обмяна на идеи, знания и практики, свързани с психоанализата и терапевтичните модификации на психоаналитичната терапия. Това ще даде възможност да споделим своя опит с колеги, но и да се докоснем и обогатим от Вашия опит.

Всеки от семинарите предвижда специална част за представяне и обсъждане на случаи от практиката, както на членове на психоаналитичното общество, така и на другите участници.