Антония Борисова-Радославова

Клиничен психолог и психотерапевт

Работи с възрастни, деца и юноши
Тел.: 088 7933554
E-mail: antonia.borisova@gmail.com
Адрес на практиката
София, ул. “Петър Парчевич” 37Б, партер
(Консултации само с предварително записан час)

Antonia Borisova-Radoslavova
Clinical psychologist, psychotherapist

Works with adults, children and adolescents
Tel.: +359 88 7933554
E-mail: antonia.borisova@gmail.com
Clinical practice address:
Sofia, 37B Petar Parchevich St, Ground floor
(Consultations with an appointment only)