Научна програма

Научният семинар е предвиден за членовете на асоциацията. В рамките на семинара български и чуждестранни психоаналитици ще изнасят лекции и провеждат обсъждания на актуални теоретични, изследователски и научни теми.

ПРОГРАМА на научния семинар на БПО за 2021-2022 г.

ТЕМА на годината: „Оцеляване и игра“ 

Дата, начин на провеждане Събитие Формат
 2021 г.    
19.02.2021

Наживо в залата на ИК „Колибри“ и онлайн

 

 

Премиера на книгата „Съвременна клайнианска психоанализа“ под редакцията на д-р Светлозар Василев, с онлайн участие от д-р Майкъл Фелдман, д-р Айлийн Макгинли от Британското психоаналитично общество, колеги от Шведското психоаналитично общество, преводачи от Българско психоаналитично общество и др. Отворен за широка публика

Около 40 участника наживо

30.05.2021, неделя

18.00 – 20.00 ч.

Онлайн

Онлайн семинар на Българско психоаналитично общество – доклади от конференцията на Европейската психоаналитична федерация от д-р Светлозар Василев, д-р Димо Станчев, Марина Ангелова, Антония Борисова-Радославова и др. За членове на БПО и специални гости

Около 25 участника

27.06.2021, неделя

18.00 – 20.00 ч.

Онлайн

 

Семинар „Някои наблюдения върху „ефекта на наблюдателя“ в клиничното интервю на детето.“

Представя: Мален Маленов, психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши, БПО

Модератор: Марина Ангелова, психотерапевт, кандидат на БПО

За членове на БПО

Около 15 участника

11.07.2022, неделя

18.00 до 20.00 ч.

Онлайн

Семинар „Възприятието на юношите за здравословни взаимоотношения.
Представяне на резултати от изследване.“

Представя: Мария Чомарова, психоаналитик, БПО

Модератор: Мален Маленов, психоаналитик, БПО

За членове на БПО

Около 15 участника

31.10.2021 г., неделя
18.00 – 20.00 ч.

 

Онлайн

Семинар “Погледи към психосоматиката. Подходът на IPSO и отвъд”

Представят: Траянка Григорова и Антония Борисова-Радославова, кандидати на БПО

Модератор: Весела Христова, обучаващ психоаналитик, БПО

За членове на БПО

Около 20 участника

21.11.2021 г., неделя

18.00 – 20.00 ч.

 

Онлайн

Семинар в памет на доц. д-р Никола Атанасов

„Една година по-късно“

С участието на: Красимира Нешкова-Атанасова, д-р Димо Станчев, Красимир Таушанов, д-р Светослав Савов, Боянка Корнажева, доц. д-р Маргарита Дилова, Орлин Тодоров и др.

Модератор: Мален Маленов

За членове на БПО и специални гости

Около 30 участника

2022 Г.    
08.01.2022 г., събота
10.00 – 15.45 ч.

Онлайн

Семинар „Безименни състояния. Предварителен подход“ на Бернд Нисен, психоаналитик, Немско психоаналитично дружество.

Приветствени думи: Светлозар Василев

Модератор: Светослав Савов

Представяне на случай: Емил Георгиев 

Превод на текстовете: Томи Цолов, Здравка Карагерова

Част 1: Отворен за широка публика

Част 2: Само за аналитици и кандидати на БПО

Около 70 участника

05.02.2021 г. събота
10.00 – 16.00 ч.

Онлайн

Семинар на д-р Марк Солмс, ЮАР
„Емоционалните нагони и тяхното място в човешкото развитие“
„Ревизия на теорията на Фройд за биологичния произход на Едиповия комплекс“
Част 1: Отворен за широка публика

Част 2: Само за аналитици и кандидати на БПО

18.06.2022 г. (събота)

10.00 – 13.45 ч.

Наживо: Проджект лаб, София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №58, зала „Европа“, етаж 2

Онлайн: през платформата Zoom

Семинар „Сексуалността и психоанализата на ХХI век“ с водещи Андреас Хамбургер и Вивиан Праматаров-Хамбургер

Модератор: Светлозар Василев

 • 10.00 – 11.45 „Жизнени цикли на сексуалността“ – Доц. Вивиан Праматароф-Хамбургер
 • 11.45 – 12.00 Кафе-пауза
 • 12.00 – 13.45 „Ролята на супервизията в психоанализата и психотерапията. Супервизия на супервизията“ – Проф. Андреас Хамбургер
Част 1: Отворен за широка публика

Част 2: Само за аналитици и кандидати на БПО

24.07.2022 г. (неделя)

17.00 – 19.00 ч.

Наживо: Културен център „Г8“, София

Онлайн: през платформата Zoom

Премиера на книга „Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства“ на д-р Светослав Савов

Модератор: Марина Ангелова
Дискутанти: Доц. д-р Камелия Ханчева, Мален Маленов, д-р Димо Станчев

Отворен за широка публика

ПРОГРАМА на научния семинар на БПО за 2020 г.

ТЕМА на годината: „Примитивни състояния на психиката“

 • 29.03.2020 г. – 18.00-20.00 ч.  – „Действието на несъзнаваното и несъзнаваното на действието – неотменимо присъствие на липсващото в терапевтичния процес. (Липсващото познание и познанието за липсващото при Едип цар и при Адам).“ Представяне на д-р Димо Станчев
 • 26.04.2020 г. – 18.00-20.00 ч. – „Психоанализа и психотерапия от разстояние – предизвикателства на рамката, неутралността и аналитичното отношение.“
  Научен уеб-инар за пълноправни и асоциирани членове на БПО   
  Презентатори: Рада Наследникова – кандидат, Никола Атанасов – обучаващ аналитик.
  Модератор: Мален Маленов – психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши
   
  Това издание на научния семинар на БПО ще бъде проведено за първи път онлайн и е нашият отговор на една към момента много чувствителна и широко дискутирана от аналитичните общности тема. Той се базира на натрупания опит и изследвания върху проблема за дистанционната психоанализа, както и на съвсем нови споделени прозрения във връзка с принудителната за много колеги промяна в тяхната практика. Ще обърнем внимание на значими въпроси като необходимите адаптации и ограничения за всеки от аналитичната диада – субективните промени в преживяванията за интимност, граници и безопасност, проблемът за въплътеността на аналитика и пациента, проблемът за активността на аналитика и др. Надяваме се да имаме ползотворна дискусия и по този начин да окажем един на друг мисловна и колегиална подкрепа.
 • 13.06.2020 г. – 10.00 – 16.00 ч.
  „Прото-менталното“, уебинар на д-р Антония Грималт Естелрих – Барселона, Испания
 • 25.10.2020 г. – 18.00 – 20.00 ч.
  Онлайн семинар „Действието на несъзнаваното и несъзнаваното на действието – неотменимото присъствие на липсващото в терапевтичния процес.“
  Представяне на Димо Станчев, дискутант: Никола Атанасов
 • 20.12.2020 г. – 17.00-20.00 – Заключителен научен семинар и коледно празненство на БПО

НАУЧЕН СЕМИНАР НА БПО ЗА 2019 ГОДИНА

 • 31 март:  семинар с участието на  Мален Маленов
 • април: Годишната конференция на Европейската Психоаналитична Федерация в Мадрид, представяне от участвалите
 • 10-12 май : посещение на Шмуел Герзи, израелски психоаналитик
 • 8-9 юни: посещение на Ерик Смаджа, френски психоаналитик
 • юли: конференция “Thinking on the Border”, Рим, представяне от участвалите
 • Октомври: Конгрес  на МПА в Лондон, представяне от участвалите
 • Ноември: семинар с участието на Светослав Савов, „Систематични изследвания на психоанализата и психоаналитичната психотерапия: клинични, методологични и идеологически въпроси“.
 • Декември: Мария Николова, клиничен случай

Забележка: Възможно е програмата да претърпи изменения. В процес на договаряне е посещение по-късно тази година на Бенджамин Килборн, американски психоаналитик. Точните дати на провеждане на събитията ще бъдат съобщени допълнително.

Научен семинар на БПО за 2018 година

 • 22 април: Годишната конференция на ЕПФ във Варшава, презентация
 • 18-20 май: посещение на Бенджамин Килборн, американски психоаналитик
 • 01 юли: Весела Христова, „Между професионалното и личното”, презентация и дискусия
 • Октомври: Никола Атанасов, „От метапсихология към ментализация”, представяне на монография и дискусия
 • Ноември: Димо Станчев, „За началата на психичното или отвъд принципа на субектността”, презентация и дискусия
 • Декември: Красимир Таушанов, „Индивидуална психоаналитична психодрама – теоретико-клинични основи“, презентация и дискусия

Научен семинар на БПО за 2017 година

 • Февруари 2017 г.: Светослав Савов, Никола Атанасов: „Изследвания на наративи в психоанализата” – теоретико/изследователски семинар
 • Март 2017 г.: Научен семинар с Айлийн МакГинли, Британско психоаналитично общество
 • Май 2017 г.: Научен семинар със Стивън Грош, Британско психоаналитично общество
 • Юни 2017 г.: Дискусия: моделът на  обучението  по психоанализа в БПО
 • Септември, октомври, ноември, декември 2017 г.: Клиничен семинар: представяне на случаи

Очаквайте допълнителна информация за точните дати, място на провеждане, както и за формата и темите на семинарите. Възможни са промени.

Научен семинар на БПО за 2016 година

 • 21 Февруари.  Теоретико-клиничен семинар върху „Бият детето“ – II част, представя Димо Станчев
 • 27 Март. Теоретико-клиничен семинар „За вярата в психоаналитичния метод”, представя Орлин Тодоров
 • 17 Септември. Теоретико-клиничен семинар с д-р Антония Грималт-Естелрих, Испанско психоаналитично общество.
 • 8-9 Октомври. Теоретико-клиничен семинар с д-р Жерар Люка, Парижко психоаналитично общество
 • 20 Ноември. Теоретико-клиничен семинар „Колко е важно да бъдеш сериозен – проблемът за хумора в психоанализата“, представя Мален Маленов
 • 17 Декември. Лекция и дискусия „Разцепване – проекция на архаичния образ на майката. Клинично изследване на ориентацията в съня.” на д-р Николай Колев, Шведско психоаналитично общество

Научен семинар на БПО за 2015 година

 • Март: „Външните граници на психоанализата: БПО и БАП” – водещи Димо Станчев и Никола Атанасов
 • Април:  „Психоанализа и психотерапия: обучение, практика и институционални динамики” – водещи Светлозар Василев, Весела Христова.
 • Май: „Мястото и ролята на психоанализата в България” – водеща Майя Младенова.
 • Юни: „Детска психоанализа” с Антония Грималт
 • Октомври: семинар „Психосоматика” с Джонатан Склар
 • Ноември: клиничен семинар
 • Декември: клиничен семинар