д-р Яна Кацарова

Психоаналитично ориентиран психотерапевт, Асоцииран член на БПО.

  • Тел: 0887 67 00 25
  • E-mail: ykazarova@gmail.com
  • Адрес: София, ул. «Кирил и Методий» 91, ВАРИАНТ Б – Център за психологическа консултация и психотерапия.

Предлага консултации и психоаналитична психотерапия на хора, които искат да преодоляват затруднения свързани със значими хора в живота им, и представите им за себе и своят характер.

Работи с емоционални и поведенчески проблеми, затруднения свързани с насилие, травма, загуба, депресия и тревожност.

Dr Yana Kazarova
Psychoanalytically-informed psychotherapist, BPS associated member.

  • Tel: +359 887 67 00 25
  • E-mail: ykazarova@gmail.com