Емил Георгиев

Специализация: Психотерапия и психоанализа с възрастни
Уебсайт: www.atelieafect.com
Адрес на практиката: София, ул. „Цар Симеон“ №13, ет. 3
Тел.: 0882977236
 
Emil Gueorgiev

Specialization: Psychotherapy & Psychoanalysis with adults
Office address: Sofia, 13 Tzar Simeon St, floor 3
Tel.: +359882977236