Семинар „Медийно базирана психоаналитична работа с деца в риск”

Проф. Андреас Хамбургер от Международния психоаналитичен университет в Берлин

На 23 юни 2014 от 9.00 до 13.00 часа в 411 зала, корпус 1 на НБУ проф. Андреас Хамбургер от Международния психоаналитичен университет в Берлин ще проведе семинар на тема „Медийно базирана психоаналитична работа с деца в риск”.

 

Семинарът е предназначен за студенти на различни образователни равнища, които се интересуват от теорията и практиката на психоаналитичната работа с филми. Проф. Хамбургер ще представи теорията и методологията на психоаналитичната работа с филми и своя досегашен опит с работа с деца. Ще бъде обсъдено и лятното училище за български сираци в детска и юношеска възраст, което ще се проведе в рамките на една интегрирана обучителна програма в село Ново Паничарево, близо до Приморско, през септември 2014. В семинара може да участват студенти на бакалавърско, магистърско и докторско равнище. Бакалаврите ще се запознаят с базисната литература върху темата  „Психоанализа и кино” и психоаналитичната работа с филми за деца. Магистрите и докторантите, които се интересуват от изследователска работа в тази област, може да участват в дискутирането на изследователския дизайн и методологията.