Между конфликта и дефицита: травматичното съучастиеBetween conflict and deficit: the traumatic complicity

Водещ: Димо Станчев

Неделя, 29.06.2014 г., 18.00-20.00 ч.

Презентацията е част от научния семинар на БПО за 2014 г.

Presenter: Dimo Stantchev

Sunday, June 29, 2014, 6.00-8.00 pm

The presentation is part of the BPS scientific seminar in 2014.