Психичното функциониране на аналитика през работния денThe mental functioning of the analyst throughout the working day

Водещ: Орлин Тодоров

Неделя, 23.02.2014 г., 18.00-20.00 ч.

Презентацията е част от научния семинар на БПО за 2014 г.

Presenter: Orlin Todorov

Sunday, Feb 23, 2014, 6.00-8.00 pm

The presentation is part of the BPS scientific seminar in 2014.