Съвременни психоаналитични разбирания и подходи в лечението на патологичните организации на личността

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да обявим, че Българското психоаналитично общество предлага цикъл от теоретични и клинични семинари, посветени на съвременните психоаналитични разбирания и подходи в лечението на патологичните организации на личността.

Теми на семинарите:

  • Как психоанализата разбира зависимостите
  • Психодинамика на паническите състояния и нарцистичната уязвимост
  • Психоаналитични теории за детското развитие и патология на граничната личност
  • Психоаналитичното разбиране за травмата и пост-травматичните състояния
  • Траур и меланхолия 100 години по-късно

В тези семинари психоаналитиците и кандидатите на БПО ще се опитат да създадат задълбочена и клинично-актуална картина на най-често срещаните прояви на патологичното психично функциониране в наши дни, като го изведат от собствения си опит и от водещите клинични принципи и теоретични школи, които съжителстват в широкия дом на Международната психоаналитична асоциация.

Семинарите са предназначени за широка група професионалисти, работещи със сериозна клинична натовареност и проявяващи желание и любопитство да общуват активно и диалогично със съвременните психоаналитични идеи и практика. Разглеждаме семинарите като среда за обмяна на идеи, знания и практики, свързани с психоанализата и терапевтичните модификации на психоаналитичната терапия. Това ще даде възможност да споделим своя опит с колеги, но и да се докоснем и обогатим от Вашия опит.

Всеки от семинарите предвижда специална част за представяне и обсъждане на случаи от практиката, както на членове на психоаналитичното общество, така и на другите участници.