In Memoriam

Скъпи колеги,

С голяма тъга научихме, че през последните дни сме изгубили двама от нашите скъпи ментори и учители от Психоаналитичен институт за Източна Европа: Андерс Захрисон и Марта Бадони. И двамата бяха детски аналитици и имаха неоценим принос за обучението ни и за развитието на нашите общества като цяло. 

Андерс Захрисон беше клиничен психолог, обучаващ аналитик и детски аналитик към Норвежкото психоаналитично общество. Автор е на множество публикации в областта на психоаналитичната теория, епистемологията и детската анализа. През 2022 г. той издаде книгата си Psychoanalysis my Way; Complex Oedipus and other Issues и беше до последните месеци активен, въпреки влошеното си здраве, като преподавател и супервизор. 

Марта Бадони беше психиатър, обучаващ и детски аналитик към Италианското психоаналитично общество (SPI). Автор на дететки публикации, посветени на тялото, мисленето, работата с родители в детската анализа. Служила е на редица ръководни организационни длъжности.

Ще ги помним като изключително посветени, щедри и вдъхновяващи учители, с много индивидуално и човешко присъствие. 

Мален Маленов