Участие кандидат на БПО в Европейската среща на кандидатите по психоанализа (IPSO) в Берлин

Между 13 и 15 октомври 2023 г. в Берлин беше проведена 27-та Европейска среща на кандидатите по психоанализа, организирана от International psychoanalytical studies organization (IPSO). Основната тема на срещата – „Near and yet so far: bodies in psychoanalysis”, бе разгледана през много и различни призми в отделните клинични обсъждания. Присъстваха кандидати от над 17 страни и бяха представени текстовете на колеги от 9 националности, далеч надхвърлящи границите на Европа, сред които Великобритания, Гърция, Франция, Дания, Германия, САЩ, Бразилия, Мексико, Израел.

Принос към програмата на форума имаше и от български кандидат, в лицето на Траянка Григорова, която представи своя текст озаглавен ”The psychosomatic body – a field of psychic struggle”. Голяма част от пълните текстове или части от тях са включени в едноименна книжка на събитието и могат да бъдат разгледани.

Организаторите се бяха погрижили освен за богатата научна и клинична програма, също така и за интересни културни активности, сред които и обиколката „Mit Freud in Berlin”, която даде възможност на участниците да последват стъпките на прохождащата анализа и пионерите в нея, в пропит с психоаналитична история град като Берлин.