“Илюзии, разочарования и майчинството в ума. Изследване на сънища на бременни жени”

Българско психоаналитично общество Ви кани на семинар на тема: “Илюзии, разочарования и майчинството в ума. Изследване на сънища на бременни жени” на 14.05.2023 от 17.00 часа (продължителност – 2 часа)
Място: Проджект лаб, зала Роял, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 58

Водещ: д-р Светлозар Василев, тренинг психоаналитик към БПО;
Дискутант: Надя Кожухарова, кандидат по психоанализа към БПО
Модератор: Мален Маленов, психоаналитик към БПО
Такса за семинара: 30 лева, внася се по банков път, моля, следвайте стъпките на регистрацията в линка по-долу. (заб. Аналитици и кандидати на БПО не заплащат такса за семинара)

Линк за регистрация: https://forms.gle/2xngnAuGLCz7gBvcA

Д-р Василев ще представи клиничен доклад върху процесите на психична трансформация, проследени чрез сънища на жени, сънувани между момента на зачеване и раждането.

Началото на доклада е посветено на идеализацията и табутата, съпровождащи бременността и сънуването в хода на човешката история. Веднага след това авторът преминава към описание на изследване на сънищата на бременни жени, провеждано от него през последните 10 години.
Резултатите от проучването сочат, че преживяването на майчинство е в пряка зависимост от степента на емоционална зрялост на пациентката. При невротичните пациенти например, майчинството провокира комбинация от радост, опасения за жизнеността на бебето и страх, че сънуващата няма да бъде идеална майка. Несъзнаваният живот на пациентите с гранична и психотична психична организация е доминиран от много по-архаични конфликти между любовта и омразата и проблеми с идентичността, нерядко съпровождани от депресия, тревожни състояния и психосоматични кризи. Раждането присъства в сънищата на тези пациентки като агресивен акт, а бебетата им са деформирани и имат демоничен или чудовищен вид.

Клиничният опит сочи, че вътрешното майчинстване на трите типа пациентки може да бъде значително подпомогнато чрез консултиране, терапия или психоанализа. Трябва да се отбележи, че терапията с пациенти, които имат съмнения, че са потентни, репродуктивно способни и ще бъдат добри родители, изправя аналитика пред редица трудности. Една от тях е свързана с активирането на архаични конфликти на нивото на контрапреноса и нуждата да се запази надеждата в моментите на разочарование, преждевременно загубени бременности и неизбежните състоянията на регрес. В тези случаи най-важната задача на психоаналитика е да осигури пространство за овладяване на болката и скръбта за загубите на пациента чрез работа на нивото на преноса.

Авторът ще илюстрира тезата си със сънища на пациенти, които ще бъдат дискутирани в светлината на описаните по-горе теми.

Докладът е преработен вариант на статия, представена на годишната конференция на Европейската психоаналитична федерация през март 2023 в Кан, Франция, със заглавие „Illusions, disillusionment and inner motherhood. A study of dreams of pregnant women“. 36th EPF Annual Conference,Illusions, March 2023 – Cannes, France