Мeждународна конференция 150 години от рождението на Шандор Ференци, 9 – 11 юни, Будапеща

Тема на Международната конференция в чест на 150 годишнината от рождението на Ш. Ференци е диалога между теоретични и клинични изследвания, пациент и аналитик, психоанализа, култура и общество.

Повече информация и предварителна програма можете да намерите

тук