Онлайн терапия

„Онлайн терапия и психично здраве: ерес, отклонение или добра практика?“ – публична лекция на д-р Светлозар Василев

На 4 януари от 11.20 до 12.50 ч., по покана на Нов български университет, д-р Светлозар Василев ще изнесе публична лекция на тема „Онлайн терапия и психично здраве: ерес, отклонение или добра практика?“. 

Мястото на провеждане е НБУ, корпус 1, зала 213. Модератор ще бъде доц. д-р Полина Михова.

Първата четвърт на XXI век е наречена „Ера на Изкуствения интелект“ (Хенри Кисинджър, Ерик Шмид и Даниел Хутенлохер, 2021). Използването на новите технологии като медиум, осигуряващ възможност за медицинско и психотерапевтично лечение по време на война, миграция, здравни и хуманитарни кризи, се наложи широко като ефикасен метод. Обсъжданията на силните и слабите страни на онлайн терапията в професионалните кръгове са доминирани от консерватизъм и предразсъдъци, а не от научни данни. Академичната лекция ще представи развитията в тази област и ще постави на обсъждане личния опит и заключения на автора, който е член на две изследователски групи – „Techno-subjectivities“ и „Cyberspace and Psyche“.