Премиера на книга „Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства“ на д-р Светослав Савов

Скъпи колеги и приятели на БПО,

С голямо удоволствие представяме на вашето внимание едно първо по рода си за България и много значимо изследване, книгата на нашия колега психоаналитик и университетски преподавател д-р Светослав Савов „Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства. Клинични и изследователски перспективи“, издание на Нов български университет. 

Представянето на книгата ще се състои на 24.07.2022 г., неделя, от 17.00 ч. в зала 1 на Културен център G8, София, ул. „Гладстон“ №8. Събитието може да бъде посетено и онлайн, през платформата Zoom. Вход – свободен.

За улеснение на организацията молим всички желаещи да участват да се регистрират онлайн оттук и да посочат формата на участие. 

Модератор: Марина Ангелова
Дискутанти: Доц. д-р Камелия Ханчева, Мален Маленов, д-р Димо Станчев

Повече за книгата

Настоящата монография представлява първият цялостен труд на български език, посветен на емпиричния статут на психоанализата и психоаналитичните терапии. Авторът подлага на критичен анализ развитието на проучванията на психоаналитичния процес и резултати, значимите методологични проблеми от сравнителните изследвания на водещите психотерапевтични модели, както и други ключови теми в специализираната литература като терапевтичната връзка и възможността за операционализация на психоаналитични конструкти. Изданието открива възможност за преоткриване на връзките между академичните и професионални общности в областта на клиничната психология, психотерапията и психоанализата.

Светослав Савов е клиничен психолог и психоаналитик с над 15-годишен професионален опит. Работи индивидуално с възрастни с емоционални и отношенчески проблеми. Завършва бакалавърска програма по психология в СУ Св. Климент Охридски. Придобива магистърска степен по клинична психология в Нов български университет и научна степен доктор по психология с дисертация на тема Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти. През 2017 г. завършва обучение за психоаналитик към Психоаналитичния институт за Източна Европа Хан-Грьон Пракен и Българското психоаналитично общество. Автор е на поредица публикации в областта на ментализацията, личностовите разстройства и изследванията в психоанализата. Води курсове по клинична психология, психотерапия и психоанализа в Нов български университет, както и курс по психоаналитични изследвания към обучителната програма на Българското психоаналитично общество.   

Книгата ще може да бъде закупена на място, както и онлайн и в разпространителската мрежа.