Безплатни психологически консултации за бежанци от Украйна

Българско психоаналитично общество предлага безплатни психологически консултации за бежанците в България от Украйна – за деца и възрастни. Работни езици: български, руски, английски.

За приемане на заявки: Здравка Карагерова, тел: 0887 188 564

Или на имейл: z.karagerova@gmail.com

След първоначално ориентиране в заявката Ви ще се свържем обратно с Вас, за да предложим най-подходящия специалист.

–––

The Bulgarian Psychoanalytic Society offers free psychological consultations for refugees in Bulgaria from Ukraine – for children and adults. Working languages: Bulgarian, Russian, English.

For accepting applications: Zdravka Karagerova, tel: +359 887 188 564

Or by email: z.karagerova@gmail.com

After the initial orientation in your application, we will contact you back to offer the most suitable specialist.

Болгарское психоаналитическое общество предлагает бесплатные психологические консультации для беженцев в Болгарии из Украины – для детей и взрослых. Рабочие языки: болгарский, русский, английский.

Для приема заявок: Здравка Карагерова, тел: +359 887 188 564 

Или по электронной почте: z.karagerova@gmail.com  

После первоначальной ориентации в вашей заявке мы свяжемся с вами, чтобы предложить наиболее подходящего специалиста.