Летен семинар за членове и кандидати на Психоаналитичен институт за Източна ЕвропаThe PIEE Summer Seminar for Members and Candidates

Секцията за аутрийч-обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан Грьон-Пракен“ организира Летен семинар за членове и кандидати на Института „Училището на Тамара“ под надслов:

ДА ПОНЕСЕШ НЕПОНОСИМОТО: ПСИХОАНАЛИТИЧНОТО УДЪРЖАНЕ

Будва, Черна Гора,

21 – 27 септември, 2013 г.

За повече информация…

The Outreach Teaching Section of the PIEE is organizing the PIEE Summer Seminar for Members and Candidates „Tamara’s School“ under the title

BEARING THE UNBEARABLE: PSYCHOANALYTIC CONTAINMENT

Budva – Montenegro

21 – 27 September, 2013

For more information…