От името на БПО:

Светлозар Василев, Мален Маленов