Филм, създаден от Розин Йозеф Перелбърг

Този филм изразява почитта на Британското психоаналитично общество към служителите от първа линия от Националната здравна служба (NHS), както и към солидарността, изразена от психоаналитиците през тези трудни времена.