Епизод от поредицата на Българско психоаналитично общество “Гласове на психоанализата”. Разговаряме с доц. д-р Никола Атанасов – обучаващ психоаналитик, преподавател в НБУ. Темата е “Тревожността и груповите явления”. 

Интервюто е записано на 9.04.2020 г.

Интервюират Мален Маленов и Антония Борисова-Радославова.

Доц. д-р Никола Атанасов е обучаващ психоаналитик, доктор по психология и
доцент по клинична психология. Преподава в НБУ и работи като психоаналитик в частната си практика.

Автор е на редица публикации, в това число студията “Теории за психичното развитие в психоанализата“ (Изд. “Нов Български Университет”, 2019).

www.nikola-atanassov.org

Речник на понятията
Изготвен от Траянка Григорова

Екстернализация – съвкупност от психични процеси, при който аспект/и на вътрешното преживяване се приписват на външния свят. Може да има защитна функция, но може да се използва като универсална тенденция за намиране на отражения на вътрешния живот във външния свят. 

Проекция – защитен механизъм, при който субектът приписва/проектира навън неприемливи/непоносими импулси, мисли, чувства или част от Аз-а към средата/обект, с цел да се защити от тях. Много често тези изхвърлени части могат вторично да бъдат възприети като заплашващи субекта, но вече възприети като идващи отвън.