Епизод от поредицата на Българско психоаналитично общество “Гласове на психоанализата”. Разговаряме с д-р Светлозар Василев – психиатър, обучаващ психоаналитик и преподавател в НБУ. Темата е “Феноменът COVID-19 и неговите отражения върху психичното здраве”.

Д-р Светлозар Василев учи медицина и психиатрия в Медицински университет, София, след което специализира психоанализа в Холандия и Великобритания. Има докторска дисертация в областта на епидемиологията на психичните разстройства и публикации в областта на психоанализата, психиатрията и епидемиологията в български и международни издания. Автор е на монографията “Огледало на въображението: психоанализа на филмовото преживяване“ (Колибри, 2019).

Записът е направен на 08.04.2020 г.
Интервюиращ: Мален Маленов

Порeдица “Гласове на психоанализата”
Идея и изпълнение: Мален Маленов, Антония Борисова-Радославова

Речник на понятията:
(изготвен от Траянка Григорова)

Конфликт  (психичен) – състояние, при което у субекта се противопоставят противоположни вътрешни изисквания (желание/ морални изисквания; противоречащи си чувства и т.н.).

Отричане – защитен механизъм, при който човек, осъзнавайки някое, до този момент несъзнавано съдържание (желание, мисъл, чувство), продължава да се защитава от него, отричайки, че му принадлежи.

Параноидно-шизоидна позиция по М. Клайн – разновидност на отношенията с обектите, която е характерна за ранните фази на развитие у детето (първите 4 месеца), но продължава да съществува и да има прояви у зрелия човек. Характеризира се с паралелно съществуване на агресивните и либидинални пориви, интрапсихичната представа за другия е частична (изцяло добър или лош обект), има наличие на интензивен страх от преследване.

Разцепване – в психоанализата се говори основно за два вида разцепване, разцепване на обекта и разцепване на Аз-а. Разцепването на обекта е примитивна форма на защита срещу тревожността и се изразява в „разцепването” на обекта (значим образ) на „лоша” и „добра” част. Разцепването на обекта се съпровожда и от разцепване на Аз-а на „лош” и „добър” Аз.