Проективната идентификация и психоаналитичната техника 10 – 13 октомври 2019, Ростов на Дон, Русия

Четвъртият кавказски семинар на EPI (IPA) e организиран от Южно-Росийската, Арменската и Грузинската психоаналитична група в сътрудничество с Българското психоаналитично общество. Местата за участие са ограничени, с приоритет са членове и кандидати на IPA.

Четвъртък, 10 октомври

15:00 – 17:00 Psychoanalysis on the Don. Sabina Spielrein. House Museum of Sabina Spielrein

17:00 -18:30 Lecture № 1. Introduction to the topic of the seminar „Projective identification in the psychotic register: the destructive aspect“

19:00 – 21:30 Psychoanalysis and film. Discussion

Петък, October 11

9:00 – 10:30 Lecture № 2. Intensive Projective Identification and its Working Through in the countertransference. Svetlozar Vassilev, Bulgarian Psychoanalytic Society

11:00 – 12:30 Lecture № 3. Psychotic register and Projective Identification Helene Paus Aasen (Norway)

14:00 – 15:30 Small groups, discussion of two plenary reports

15:30 – 16:30 General discussion

17:00 – 18:30 Clinical groups: case presentations

Събота, October 12

9:00 – 10:30 Lecture № 4 Projective Identification and destructivity Lilia Feinberg (Boston,USA).

11:00 – 12:30 Small groups, discussion of plenary reports

13:30 – 15:00 Clinical groups: case analysis

15:00 – 16:00 General discussion

Неделя, October 13

10:00-11:30 „Developing the ideas of Sabina Spielrein. Building relationships through the destructive aspect of projective identification“.

11:30-12:00 Final discussion

Цената на конференцията, престоя и храната е 175 евро.

За допълнителна информация и записване:

Владислав Ермак, Русия            vlad_ermak197220@mail.ru

Светлозар Василев, България   svetlozar.vassilev@gmail.com