Семинар с участието на френския психоаналитик д-р Ерик Смаджа

Българското психоаналитично общество има удоволствието да Ви покани на:

Семинар с участието на френския психоаналитик д-р Ерик Смаджа

Програма

Петък, 7 юни, 18.00 – 20.00 ч:

Публична лекция с дискусия: Приносите на Фройд към културата

В лекцията ще бъдат засегнати въпросите: Какво е култура? Какви са същностните й характеристики, функции и отношения с обществото.

Препоръчителна литература:
– Smadja, E. (2013). Freud and Culture, Karnac Books and The International Psychoanalytical Association.

Събота, 8 юни, 9.00 – 11.00:

Публична лекция с дискусия: Психоаналитична терапия с двойки

Препоръчителна литература:

– Smadja, E. (2011). The Couple: A Pluridisciplinary Story (Le Couple et son Histoire) Paris: Presses Universitaires de France, March 2011 (1st edition) ; 1st English edition in June 2016 (Routledge).
– Smadja, E. (2013). Couples in Psychoanalysis (Ed.) (Couples en psychanalyse) (Dir.), Paris: Presses Universitaires de France, May 2013.

Клинична част (отворена за членове на БПО и ДПП)

11.30 – 13.00: Обсъждане на случай
Обяд
14.00-15.30: Обсъждане на случай
15.30-16.00: Дискусия, обратна връзка и закриване

Място на провеждане: ПроджектЛаб, зала Европа, София, бул. Мария Луиза 58, ет. 3
Цена: 40 лв за публичната и 60 лв за публичната и клиничната част на семинара. Цената
включва достъп до събитието, лекциите на английски език и преводен текст на първата лекция.

Заявяване. Моля, при интерес изпратете писмо по електронна поща до Емил Георгиев emil.g.psy@gmail.com