Практически семинар на тема ”Работа по случай при агресия в училище”

Българско психоаналитично общество организира практически семинар на тема ”Работа по случай при агресия в училище”, предназначен за училищни психолози, педагогически съветници и учители
на 4 и 5 Юни, 2016 г. в Център за консултиране и психотерапия „Антре“ на ул.“Петър Парчевич“ №37-Б, партер.

Основната част на събитието е насочено към обсъждане на случаи от практиката на участниците. Теоретичната част е свързана с теми, породени от заявените казуси и срещнатите от учителите и училищните психолози трудности – различните видове насилие, тормоз и агресия. Екипът на семинара ще въведе основните принципи на работа по случаи с деца, родители и училищната система. Участниците ще имат възможността да изследват своите чувства и реакции по повод на своите казуси и да получат обратна връзка за алтернативни подходи.

Екип:
Д-р Светлозар Василев, д. пс. н., психиатър, психоаналитик, преподавател в НБУ
Мария Николова, психолог, психотерапевт, кандидат по психоанализа на БПО
Светослав Савов, клиничен психолог, преподавател в НБУ, кандидат по психоанализа на БПО

ПРОГРАМА:

Събота, 4 Юни 2016г.

10.00 – 10.30 – Регистрация.
10.30 -11.00 – Откриване – запознаване с целите и програмата, представяне на водещите и участниците. Водещ: М. Николова
11.00-12.30 – Насилие, агресия и тормоз. Механизъм за противодействие на тормоза в училище. Водещ: Св. Савов
12.30-12.45 – Кафе- пауза
12.45 – 14.00 – Работа по случаи: ролята на емоционалното развитие на детето, семейната среда и училището. Основни терапевтична фактори: рамка, терапевтичен съюз, пренос и контрапренос. Водещи: Св. Василев, М. Николова и Св. Савов.
14.00-15.30 – Обедна почивка
15.30-17.00 – Обсъждане на казус 1 от практиката на участниците.
17.00-17.15 – Кафе- пауза
17.15-18.30 – Обсъждане на казус 2.

Неделя, 5 Юни 2016 г.

9.30 – 10.15 – Обсъждане на казус 3.
10.15 -10.30 – Кафе- пауза.
10.30-11.30 – Психоаналитичното разбиране при трудни случаи (теория и връзка с практиката на участниците) Водещи: Св.Василев и М.Николова
11.45 -12.45 – Обсъждане на казус 4.
12.45-13.00 – Приключване на семинара

Изтегли програма на семинара…

Изтегли формуляр за регистрация…