„Образи и думи в детската психоанализа“Images and Words in Child Psychoanalysis

Българското психоаналитично общество, със съдействието на Нов български университет
Ви кани на клиничен семинар на тема:

„Образи и думи в детската психоанализа“

част от поредицата „Психоанализа на деца и юноши“

на 16.04.2016 г. от 14.00 до 18.00 ч. в зала 413 / 1-ви корпус, НБУ

M_Klein-Drawings-by-RichardСеминарът ще се спре на визуалното и неговата връзка с фантазния свят на детето. Ще бъдат разгледани детските рисунки и използването им в клиничната ситуация за разбиране и комуникация между терапевт и пациент. Ще се постави въпроса за това как децата ползват съвременните виртуални светове за символизация на своите желания и конфликти, както и за предизвикателствата, пред които те изправят терапевта в аналитичната ситуация.

Модератор: Мария Николова, психотерапевт, кандидат по психоанализа

Програма:

13.15 ч. – 14.00 ч.

Регистрация

14.00 ч. – 15.00 ч.

“Способност за символизация, игра и въображение в детската психоанализа.“
д-р Даниела Алексиева, психоаналитик, кандидат по психоанализа на деца и юноши

Въпроси, Дискусия

15.00 ч. – 15.15 ч.

Кафе пауза

15.15 ч. – 16.15 ч.

„Терапевтът, детето и неговият аватар. Виртуални образи в аналитичното пространство.“
Мален Маленов, психотерапевт, кандидат по психоанализа на деца и юноши

Въпроси, Дискусия

16.15 ч. – 16.45 ч. 

Кафе пауза

16.45 ч.  17.45 ч.

„Образи без думи и думи без образи: Представяне на някои специфични трудности при психоналитичната работа с деца.“
Весела Христова, психоаналитик, кандидат по психоанализа на деца и юноши

Въпроси, Дискусия

17.45 ч.- 18.00 ч. 

Последни въпроси и закриване

Заявка за участие се извършва предварително на посочения по-долу адрес, като впишете Вашата професионална област. Местата са ограничени.   

NB: Таксата за участие е 40 лева и се заплаща само по банков път:

Българско психоаналитично общество
Първа инвестиционна банка
IBAN:  BG62FINV91501216145337
BIC: FINVBGSF

Моля, носете със себе си платежния документ.

За допълнителна информация пишете до Марина Ангелова, кандидат на Българско психоаналитично общество: marina.angelova.p@gmail.com