Обучителни семинари 2015 / 2016Training Seminars 2015 / 2016

На 16 октомври 2015 г. стартираха първите семинари от втората година на обучението към БПО. Както и през първата година те ще се провеждат всеки месец – 10 последователни уикенда (петък-събота). Общата натовареност е 100 часа участие в теоретични и клинични семинари.
 
За тази година курсовете, часовете и преподавателите са следните:
Основни понятия и теории в психоанализата – II година, 20 ч, Н. Атанасов
Психоаналитична психопатология, 20 ч, Д. Станчев
Емоционално развитие в детска и юношеска възраст, 20 ч., Д Алексиева
Аналитична техника – 20 ч, Св Василев
Клиничен семинар, 20 ч, Св Василев