„Психоаналитична работа с деца“

Child-therpy

Българското психоаналитично общество, със съдействието на Националния център по наркомании и Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, ул. “Пиротска” № 117, Ви кани на клиничен семинар на тема:

„Психоаналитична работа с деца“

част от поредицата „Психоанализа на деца и юноши“

на 25.04.2015 в залата на Националния център по наркомани

Програма:

13.30 ч. – 14.00 ч.

Регистрация

14.00 ч. – 15.00 ч.

„Възникване на детската психоанализа. Психоаналитични теории за детската игра“, Лектор: д-р Даниела Алексиева, психоаналитик, кандидат по психоанализа на деца и юноши

Въпроси, Дискусия

15.00 ч. – 16.00 ч.

„Континуитет в процеса – интензивна и не-интензивна работа с деца”, Лектор: Мален Маленов, психотерапевт, кандидат по психоанализа на деца и юноши

Въпроси, Дискусия

16.00 ч. – 16.30 ч. 

Кафе пауза

16.30 ч.  17.30 ч.

„Да разбираме детската игра в психоаналитичната сесия“, Лектор: доц. д-р Орлин Тодоров, психоаналитик

Въпроси, Дискусия

17.30 ч.- 18.00 ч. 

Последни въпроси и закриване

Заявка за участие се извършва предварително на посочения по-долу адрес, като впишете Вашата професионална област. Местата са ограничени. 

NB: Таксата за участие е 40 лева и се заплаща само по банков път:

Българско психоаналитично общество
Първа инвестиционна банка
IBAN:  BG62FINV91501216145337
BIC: FINVBGSF

Моля, носете със себе си платежния документ.

За допълнителна информация пишете до Марина Ангелова, кандидат на Българско психоаналитично общество: marina.angelova.p@gmail.com