Надя Николова

Надя Николова

Кандидат - регистриран анализант

Специализация: психотерапия с възрастни, деца и юноши
Тел: 0897050800
E-mail: nikolovanadya.n@gmail.com.
Адрес на практиката: гр. София, ул. „Веслец“ 2