Мария Чомарова

Мария Чомарова

Психоаналитик, Ковчежник на БПО

Специализация: работи психотерапевтично с деца и възрастни и психоаналитично с възрастни.
Тел: (02) 983 52 05; (02) 983 53 05; (02) 983 54 05
E-mail: animus@animusassociation.org

Адрес на практиката: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 85 – Фондация „Асоциация Анимус”, www.animusassociation.org
Мария Чомарова има над 20 годишен опит като психотерапевт в психоаналитичната парадигма. Има две магистратури по клинична консултативна психология и психология на развитието, образованието и културата в СУ „Климент Охридски”. Специализирала е и е практикувала към юношеския департамент по психотерапия на клиниката Тависток, Лондон. Завършила е и едногодишна специализация към Травма центъра на същата клиника. Преди 7 години започва формалното си обучение по психоанализа в рамките на Източно-европейския психоаналитичен институт. Има 6 години лична анализа с обучаващи аналитици от Британския институт. От 4 години работи психоаналитично с пациенти /4 пъти седмично на кушетка/ като продължава да консултира работата си с двама обучителни аналитици от Британския и Шведския институти.

Мария Чомарова е основател и директор на Фондация „Асоциация Анимус”, която е лицензиран и най-голям доставчик на консултативни, психотерапевтични и социални услуги в България.