Константин Милчев

Константин Милчев

Кандидат - регистриран анализант

Психолог, работещ психотерапевтично и консултативно с деца, юноши и възрастни, които срещат емоционални и поведенчески затруднения. Приема от години и хора, искащи да развият себе си и подобрят качеството на взаимоотношенията си.
Телефон: 0898 644 542
Email: konstantin.milchev@gmail.com