Даниела Алексиева

Даниела Алексиева

Обучаващ аналитик, Председател на Комисията по обучението

Д-р Даниела Алексиева

Психоаналитик, Кандидат по психоанализа на деца и юноши
Тел: 0887782777
E-mail: dr.daniela.alexieva@gmail.com