Анета Морфова

Анета Морфова

Кандидат
  • Психоанализа за възрастни.
  • Психотерапия за възрастни, юноши и деца.
  • Консултиране на родители на деца със състояния ограничаващи продължителността на живот.
  • Консултиране на възрастни и деца преживели загуба.
  • Супервизия /индивидуална и групова/ на колеги - социални работници, психолози и други, работещи в социалната сфера в режим на консултиране, психотерапия или водене на случаи.

За контакт:
0899899887
anetamorfova@gmail.com