Здравка Карагерова

Home »  За нас »  Членове »  Здравка Карагерова

Кандидат

  • Тел: 0887188564
  • E-mail: z.karagerova@gmail.com
  • гр. София, ул. Любен Каравелов, 27

Работа с възрастни, деца и юноши.
Дългогодишен опит в работа с хора, преживели насилие, хора с психична болест, с тревожни разстройства и други.
Опит в работа с осиновени деца, деца с поведенчески и емоционални проблеми, или с изразена телесна симптоматика.
Консултиране на родители.