За контакт

Home »  За нас »  За контакт

Българско психоаналитично общество
ул. “Екзарх Йосиф” № 85
София, 1000

E-mail: psychoanalysis.bg@gmail.com

Лица за контакт

 • Председател: д-р Димо Станчев
  Тел: 0887243477, E-mail: dimostantchev@gmail.com
 • Секретар: д-р Даниела Алексиева
  Тел: 0887782777, E-mail: dr.daniela.alexieva@gmail.com
 • Ковчежник: Валентина Лесенска
  Тел: 0888497544, E-mail: lessenska@gmail.com
 • Координатор на Комисията по обучението: д-р Светлозар Василев
  Тел: 0888978369, E-mail: svetlozar.vassilev@gmail.com