Научна програма

Home »  Дейност »  Научна програма

Научният семинар е предвиден за членовете на асоциацията. В рамките на семинара български и чуждестранни психоаналитици ще изнасят лекции и провеждат обсъждания на актуални теоретични, изследователски и научни теми.

ПРОГРАМА на научния семинар на БПО за 2021 г.

ТЕМА на годината: „Оцеляване и игра“ 

ТЕМА на годината: „Примитивни състояния на психиката“ПРОГРАМА на научния семинар на БПО за 2020 г.

 • 29.03.2020 г. – 18.00-20.00 ч.  – „Действието на несъзнаваното и несъзнаваното на действието – неотменимо присъствие на липсващото в терапевтичния процес. (Липсващото познание и познанието за липсващото при Едип цар и при Адам).“ Представяне на д-р Димо Станчев
 • 26.04.2020 г. – 18.00-20.00 ч. – „Психоанализа и психотерапия от разстояние – предизвикателства на рамката, неутралността и аналитичното отношение.“
  Научен уеб-инар за пълноправни и асоциирани членове на БПО   
  Презентатори: Рада Наследникова – кандидат, Никола Атанасов – обучаващ аналитик.
  Модератор: Мален Маленов – психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши
   
  Това издание на научния семинар на БПО ще бъде проведено за първи път онлайн и е нашият отговор на една към момента много чувствителна и широко дискутирана от аналитичните общности тема. Той се базира на натрупания опит и изследвания върху проблема за дистанционната психоанализа, както и на съвсем нови споделени прозрения във връзка с принудителната за много колеги промяна в тяхната практика. Ще обърнем внимание на значими въпроси като необходимите адаптации и ограничения за всеки от аналитичната диада – субективните промени в преживяванията за интимност, граници и безопасност, проблемът за въплътеността на аналитика и пациента, проблемът за активността на аналитика и др. Надяваме се да имаме ползотворна дискусия и по този начин да окажем един на друг мисловна и колегиална подкрепа.
 • 13.06.2020 г. – 10.00 – 16.00 ч.
  „Прото-менталното“, уебинар на д-р Антония Грималт Естелрих – Барселона, Испания
 • 25.10.2020 г. – 18.00 – 20.00 ч.
  Онлайн семинар „Действието на несъзнаваното и несъзнаваното на действието – неотменимото присъствие на липсващото в терапевтичния процес.“
  Представяне на Димо Станчев, дискутант: Никола Атанасов
 • 20.12.2020 г. – 17.00-20.00 – Заключителен научен семинар и коледно празненство на БПО

НАУЧЕН СЕМИНАР НА БПО ЗА 2019 ГОДИНА

 • 31 март:  семинар с участието на  Мален Маленов
 • април: Годишната конференция на Европейската Психоаналитична Федерация в Мадрид, представяне от участвалите
 • 10-12 май : посещение на Шмуел Герзи, израелски психоаналитик
 • 8-9 юни: посещение на Ерик Смаджа, френски психоаналитик
 • юли: конференция “Thinking on the Border”, Рим, представяне от участвалите
 • Октомври: Конгрес  на МПА в Лондон, представяне от участвалите
 • Ноември: семинар с участието на Светослав Савов, „Систематични изследвания на психоанализата и психоаналитичната психотерапия: клинични, методологични и идеологически въпроси“.
 • Декември: Мария Николова, клиничен случай

Забележка: Възможно е програмата да претърпи изменения. В процес на договаряне е посещение по-късно тази година на Бенджамин Килборн, американски психоаналитик. Точните дати на провеждане на събитията ще бъдат съобщени допълнително.

Научен семинар на БПО за 2018 година

 • 22 април: Годишната конференция на ЕПФ във Варшава, презентация
 • 18-20 май: посещение на Бенджамин Килборн, американски психоаналитик
 • 01 юли: Весела Христова, „Между професионалното и личното”, презентация и дискусия
 • Октомври: Никола Атанасов, „От метапсихология към ментализация”, представяне на монография и дискусия
 • Ноември: Димо Станчев, „За началата на психичното или отвъд принципа на субектността”, презентация и дискусия
 • Декември: Красимир Таушанов, „Индивидуална психоаналитична психодрама – теоретико-клинични основи“, презентация и дискусия

Научен семинар на БПО за 2017 година

 • Февруари 2017 г.: Светослав Савов, Никола Атанасов: „Изследвания на наративи в психоанализата” – теоретико/изследователски семинар
 • Март 2017 г.: Научен семинар с Айлийн МакГинли, Британско психоаналитично общество
 • Май 2017 г.: Научен семинар със Стивън Грош, Британско психоаналитично общество
 • Юни 2017 г.: Дискусия: моделът на  обучението  по психоанализа в БПО
 • Септември, октомври, ноември, декември 2017 г.: Клиничен семинар: представяне на случаи

Очаквайте допълнителна информация за точните дати, място на провеждане, както и за формата и темите на семинарите. Възможни са промени.

Научен семинар на БПО за 2016 година

 • 21 Февруари.  Теоретико-клиничен семинар върху „Бият детето“ – II част, представя Димо Станчев
 • 27 Март. Теоретико-клиничен семинар „За вярата в психоаналитичния метод”, представя Орлин Тодоров
 • 17 Септември. Теоретико-клиничен семинар с д-р Антония Грималт-Естелрих, Испанско психоаналитично общество.
 • 8-9 Октомври. Теоретико-клиничен семинар с д-р Жерар Люка, Парижко психоаналитично общество
 • 20 Ноември. Теоретико-клиничен семинар „Колко е важно да бъдеш сериозен – проблемът за хумора в психоанализата“, представя Мален Маленов
 • 17 Декември. Лекция и дискусия „Разцепване – проекция на архаичния образ на майката. Клинично изследване на ориентацията в съня.” на д-р Николай Колев, Шведско психоаналитично общество

Научен семинар на БПО за 2015 година

 • Март: „Външните граници на психоанализата: БПО и БАП” – водещи Димо Станчев и Никола Атанасов
 • Април:  „Психоанализа и психотерапия: обучение, практика и институционални динамики” – водещи Светлозар Василев, Весела Христова.
 • Май: „Мястото и ролята на психоанализата в България” – водеща Майя Младенова.
 • Юни: „Детска психоанализа” с Антония Грималт
 • Октомври: семинар „Психосоматика” с Джонатан Склар
 • Ноември: клиничен семинар
 • Декември: клиничен семинар