Научна програма

Home »  Дейност »  Научна програма

Научният семинар е предвиден за членовете на асоциацията. В рамките на семинара български и чуждестранни психоаналитици ще изнасят лекции и провеждат обсъждания на актуални теоретични, изследователски и научни теми.

Научен семинар на БПО за 2017 година

 • Февруари 2017 г.: Светослав Савов, Никола Атанасов: „Изследвания на наративи в психоанализата” – теоретико/изследователски семинар
 • Март 2017 г.: Научен семинар с Айлийн МакГинли, Британско психоаналитично общество
 • Май 2017 г.: Научен семинар със Стивън Грош, Британско психоаналитично общество
 • Юни 2017 г.: Дискусия: моделът на  обучението  по психоанализа в БПО
 • Септември, октомври, ноември, декември 2017 г.: Клиничен семинар: представяне на случаи

Очаквайте допълнителна информация за точните дати, място на провеждане, както и за формата и темите на семинарите. Възможни са промени.

Научен семинар на БПО за 2016 година

 • 21 Февруари.  Теоретико-клиничен семинар върху „Бият детето“ – II част, представя Димо Станчев
 • 27 Март. Теоретико-клиничен семинар „За вярата в психоаналитичния метод”, представя Орлин Тодоров
 • 17 Септември. Теоретико-клиничен семинар с д-р Антония Грималт-Естелрих, Испанско психоаналитично общество.
 • 8-9 Октомври. Теоретико-клиничен семинар с д-р Жерар Люка, Парижко психоаналитично общество
 • 20 Ноември. Теоретико-клиничен семинар “Колко е важно да бъдеш сериозен – проблемът за хумора в психоанализата”, представя Мален Маленов
 • 17 Декември. Лекция и дискусия „Разцепване – проекция на архаичния образ на майката. Клинично изследване на ориентацията в съня.” на д-р Николай Колев, Шведско психоаналитично общество

Научен семинар на БПО за 2015 година

 • Март: „Външните граници на психоанализата: БПО и БАП” – водещи Димо Станчев и Никола Атанасов
 • Април:  „Психоанализа и психотерапия: обучение, практика и институционални динамики” – водещи Светлозар Василев, Весела Христова.
 • Май: „Мястото и ролята на психоанализата в България” – водеща Майя Младенова.
 • Юни: „Детска психоанализа” с Антония Грималт
 • Октомври: семинар „Психосоматика” с Джонатан Склар
 • Ноември: клиничен семинар
 • Декември: клиничен семинар