Членове

Home »  За нас »  Членове

Понастоящем в Българското психоаналитично общество членуват 13 квалифицирани психоаналитика, повечето от които са възпитаници на Психоаналитичен институт за Източна Европа “Хан Грьон-Пракен”, а един – на Парижкото психоаналитично дружество. В обществото членуват и кандидат-психоаналитици в различни фази на своята подготовка.

Почетни членове

д-р Николай Колев
обучаващ психоаналитик, Шведска психоаналитична асоциация

Пълноправни членове

Валентина Лесенска
психоаналитик, ковчежник на БПО

Весела Христова
обучаващ психоаналитик

Даниела Алексиева
психоаналитик, секретар на БПО

Димо Станчев
психоаналитик, Председател на УС на БПО

Красимир Таушанов
обучаващ психоаналитик

Майя Младенова
обучаващ психоаналитик

Мария Николова
психоаналитик

Мария Чомарова
психоаналитик

Никола Атанасов
обучаващ психоаналитик

Орлин Тодоров
психоаналитик

Светлозар Василев
обучаващ психоаналитик

Светослав Савов
психоаналитик

Тома Томов
обучаващ психоаналитик 

Асоциирани членове

Анета Морфова
регистриран анализант

Анжелина Ненова

Анна Миланова
кандидат

Антония Борисова
регистриран анализант

Велислава Донкина

Емил Георгиев
кандидат

Здравка Карагерова
кандидат

Красимира Нешкова-Атанасова
регистриран анализант

Мален Маленов
кандидат

Марина Ангелова
кандидат

Надя Кожухарова
кандидат

Надя Матеева
регистриран анализант

Петя Милчева
регистриран анализант

Рада Наследникова
кандидат

Румяна Радулова
регистриран анализант

Тодор Лалов
регистриран анализант

Томи Цолов
регистриран анализант

Яна Кацарова

Групови членове

Българско дружество по психоаналитична психотерапия