Членове

Home »  За нас »  Членове

Понастоящем в Българското психоаналитично общество членуват 11 квалифицирани психоаналитика, повечето от които са възпитаници на Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан Грьон-Пракен“, а един – на Парижкото психоаналитично дружество. В обществото членуват и кандидат-психоаналитици в различни фази на своята подготовка.

Почетни членове

д-р Николай Колев
обучаващ психоаналитик, Шведска психоаналитична асоциация

д-р Габор Зьони
обучаващ психоаналитик, Унгарско психоаналитично общество

In memoriam

доц. д-р Никола Атанасов (1955 – 2020)
обучаващ психоаналитик

Пълноправни членове

Валентина Лесенска
обучаващ психоаналитик

Весела Христова
обучаващ психоаналитик, директор на комисията по обучение

Даниела Алексиева
обучаващ психоаналитик

Димо Станчев
обучаващ психоаналитик

Красимир Таушанов
обучаващ психоаналитик

Майя Младенова
обучаващ психоаналитик

Мален Маленов
психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши, секретар на БПО

Мария Николова
психоаналитик

Мария Чомарова
психоаналитик

Светлозар Василев
обучаващ психоаналитик, председател на УС на БПО

Светослав Савов
психоаналитик

Асоциирани членове

Анета Морфова
кандидат

Анжелина Ненова

Анна Миланова
кандидат

Антония Борисова
кандидат

Велислава Донкина

Венета Данчева
регистриран анализант

Емил Георгиев
кандидат

Здравка Карагерова
кандидат

Йоана Терзиева

Камелия Ханчева

Красимира Нешкова-Атанасова

Кръстина Карамишева
регистриран анализант

Марина Ангелова
кандидат

Надежда Василева
регистриран анализант

Надя Кожухарова
кандидат

Надя Матеева
регистриран анализант

Рада Наследникова
кандидат

Румяна Радулова
кандидат

Силвия Динкова
регистриран анализант

Стефка Александрова

Тодор Лалов
регистриран анализант

Томи Цолов
кандидат

Траянка Григорова
регистриран анализант

Яна Кацарова

Групови членове

Българско дружество по психоаналитична психотерапия