Българското психоаналитично общество е обучителна група на Международната психоаналитична асоциация (МПА) за България. То обединява професионалистите, квалифицирани да практикуват психоанализа според критериите на МПА и си поставя дългосрочна цел да развива и разпространява психоаналитичната терапия, теория и изследвания у нас.

Основните сфери на дейност на организацията са: обучение по психоанализа, научна програма, организиране на семинари и конференции, специализирани публикации, консултативни услуги и др. Повече информация за тях можете да откриете в съответните раздели на този сайт като ползвате менюто вляво. Актуална информация от областта на психоанализата можете да намерите в раздел „Събития“.

БПО поставя високи професионални и етични стандарти пред своите членове, като по този начин цели да гарантира качеството на психоаналитичната практика в България. (Още за БПО…)